Prototipuri

31

    Prototiputile sunt intrucatva analoage cu uniturile din Pascal. Ele permit definirea unor obiecte carora le sunt apoi precizati parametrii.

    Sintaxa unui prototip este

PROTO NumePrototip [
  field Tip NumeCamp valoare implicita
  exposedField Tip NumeCamp valoare implicita
  eventIn Tip NumeEveniment
  eventOut Tip NumeEveniment
]
{

#aici este descrierea prototipului 
}

Un exemplu de prototip a fost deja folosit aici.

    Zona de cod cuprinsa intre [] de dupa NumePrototip se numeste interfata. Aici sunt campurile prin intermediul carora pot fi precizate valorile.

    Campurile eventIn si eventOut sunt folosite in comunicarea dintre noduri cu ajutorul rutelor (cuvant rezervat ROUTE) care vor fi descrise ulterior.

    Cuvantul rezervat IS este folosit pentru a specifica in zona de descriere a prototipului (adica intre {}), ce parametru va primi valoare transmisa prin numele declarat in interfata. In exemplul de aici, 

translation IS tra

sau

string IS str

    Un prototip este utilizat la fel ca orice nod predefinit. In exemplul anterior avem

Varf {
tra 0 1.2 0
str "0"
}

Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009